Стандарти за дарителски практики

Стандарти за дарителски практикиСтандартите за дарителски практики очертават ключови практически принципи, които членовете на Български дарителски форум прилагат по отношение на разработването и реализирането на дарителските си политики и подходи.

Въпросникът е организиран в 5 области, 12 стандарта и 25 въпроса:

  • Средната оценка от въпросите на един стандарт дава общата оценка на стандарта;
  • Средната оценка на стандартите в една област дава общата оценка на областта;
  • Средната оценка от всички области дава общата оценка на дарителя/програмата.

Самооценката се извършва чрез оценка на всеки въпрос по скала от 1 до 10. Описание на минималните и максималните стойности ще намерите при попълването на самия въпросник.

По всяко време можете да спрете попълването на въпросника и да излезете от страницата, след като запишете въпросника. При повторно влизане с електронната поща, която сте въвели при попълването му, системата ще ви върне там, докъдето сте стигнали и ще пази последно въведените данни.

След оценката по всички въпроси системата ще изведе Вашите резултати по области, стандарти и въпроси, сравнени с референтни стойности. Тези референтни стойности са определени експертно, от една страна, и чрез средните показатели на направените от членове на БДФ самооценки чрез инструмента, от друга.   

Инструментът за самооценка е начин да разберете повече за етапа на развитие на дарителските Ви програми и практики, да набележите аспекти, които можете да усъвършенствате, да съпоставите Вашите резултати с показателите на членовете на БДФ.

За да подобрят дарителските си практики, членовете на БДФ могат по всяко време да се обърнат към екипа на Форума за консултация и съдействие.

В случай, че Вашата организация (компания, фондация, сдружение) не е член на Форума, можем да ви помогнем в:

  • Индивидуално консултиране по прилагане на Стандартите за дарителски практики на БДФ;
  • Изработване на методология и документи за изпълнение на дарителска програма;
  • Идентифициране на партньор за дарителска програма;
  • Изготвяне на планове за разпределение на материални дарения (техника, офис обзавеждане, стоки и т.н.);
  • Разработване на сравнителен анализ на дарителски програми, доброволчески инициативи;
  • Външна и вътрешна комуникация на дарителска програма.

Преглед на въпросника » Попълване на въпросника »