Въпросник за самооценка на дарителски практики

Онлайн инструментът за самооценка ще Ви преведе през 25 въпроса, които съдържателно представят Стандартите за дарителски практики. На всеки въпрос е необходимо да поставите оценка за съответствие по скалата от 1 до 10. В резултат ще получите обща количествена картина за нивото на покриване на Стандартите.

Какво е важно да знаете преди попълването на въпросника?

  1. Запишете данните си: имейл, име на организацията, членство в Български дарителски форум.
  2. Платформата пази всеки Ваш последен запис. В случай, че желаете да сравните предходни с последващи резултати, можете да ги получите на посочения от Вас имейл.
  3. Резултатите имат информативна стойност, не са публични и ще се използват единствено като обобщена статистика с цел анализ на дарителската екосистема.

За повече информация вижте методологията и стандартите в PDF или се свържете с нас.