Контакти

Сдружение „Български дарителски форум“ обединява, представлява и подпомага големите дарители (компании и фондации) в България от 2004 година. В него членуват над 50 редовни членове и наблюдатели.

Мисията на Форума е да съдейства за формирането на положително отношение на обществото към дарителството, да развива благотворителността в България като работи за подобряване на средата за дарителство, да предоставя платформа за контакти между дарителите за обмен и съгласуване на дарителски политики и добри практики.


telephone-fill.svgТелефон
+359 2 951 5978
geo-alt-fill.svgAddress
ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б,
ет. 2, София 1124


    Изпратете ни въпрос