Споделени ценности и подход в съответствие с обществените нужди