Принос на анализа на ефекта към усъвършенстване на програмите