Принос на анализа на ефекта към приемствеността между екипите, управляващи дарителската дейност